Hva er biofyringsolje?

Vår biofyringsolje er 100 % bærekraftig. Bioolje er fornybar og produseres av matavfall, alger eller trevirke. Det er blant annet olje fra treforedling og dyrefett, eller rapsolje og palmeolje. Biofyringsolje tilhører det korte kretsløpet. Det vil si at den resirkulerer CO2 som allerede er i atmosfæren, den er dermed klimanøytral. Vår biofyringsolje er produsert av raps. Den tilfredsstiller EUs fornybardirektiv (Renewable Energy Directive – RED) og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC. Den oppfyller den Europeiske produktstandarden NS-EN 14214.

Hva må du tenke på ved ombygging til biofyringsolje?

Vår biofyringsolje har mye bedre kuldeegenskaper enn tradisjonell fyringsolje. Den tåler inntil -8 grader. Det betyr at du må oppbevare den i en nedgravd tank med isolert slange, eller i en innendørs tank i kjelleren.
Dersom brenneren er eldre enn 8-10 år, er det ikke hensiktsmessig å bygge om til biofyringsolje. Da er det gunstigere å bytte hele brenneren før konvertering.
Det anbefales at man vasker tank og rørsystemer for å unngå stopp i filteret. Dette fordi at biofyr har løsende egenskaper på gamle avleiringer. På grunn av biofyringsoljens kuldeegenskaper kan den ikke oppbevares i Ståltank utendørs. Alternativt bytter du ut tanken med flere små sammenkoblede glassfiber-tanker for kjellerplassering.
Har du en type pottebrenner som kan bruke fyringsolje i dag så kan den sannsynligvis også bruke biofyringsolje.

Dette bør du tenke på:

  • Oljefyr
  • Parafinbrenner
  • Fyrkjeler
  • Varmluftsaggregat

Hva koster konvertering til biofyringsolje?

Det kommer an på brenneren og tanken. Har du en helt ny brenner type Rielo holder det med en justering. Er brenneren gammel må det monteres inn en ny til ca pris 9500kr. Er tanken gammel så bør den rengjøres, dette koster ca 15000-20000kr, inkludert rengjøring og gravemaskin for å komme til mannlokket på tanken.
Dersom rørene i bakken er uisolerte kan det monteres varmekabler til ca. 3000kr.
Ta service på din oljefyr hos oss så får du gratis befaring.

Hvordan bestiller du befaring og konvertering?

Det er ikke tillatt å bygge om anlegget sitt på egenhånd, dette kommer under lov om bruk av farlig stoff 15.6.2 «Konvertering må kun utføres av kompetent person som kan dokumentere kompetanse og erfaring fra slikt arbeid». Vi er spesialister på konvertering og ombygging til biofyringsolje, og er en av de ledende i østlands distriktet.

Frem til 1.januar 2020 har vi en kampanje. Dersom du bestiller befaring hos oss og konverterer til biofyringsolje, får du 1000kr i rabatt.

Vi anbefaler at du ber om en befaring neste gang du skal ha service på din oljefyr.
Serviceteknikerne vil først foreta en befaring av ditt fyringsanlegg for å se om dette er egnet til konvertering. Ved konvertering må det foretas en gjennomgang av det aktuelle fyringsanlegget i forhold til den type olje som skal benyttes. Selve konverteringen tar bare noen timer og er et filterbytte og en justering av brenneren.

Ofte stilte spørsmål

Alle oljekjeler kan brenne bioolje. Det er brenneren som må justeres inn til valgt produkt og brenneren må være av nyere dato. Det finnes i dag brennere på markedet som kan brenne alle typer bio-baserte oljer.
I prinsippet kan du installere både kjele og tank så lenge du kun skal bruke dette til biofyringsolje. Man kan altså tolke reglene slik at det ikke er noen restriksjoner knyttet til bruk av biofyringsolje hverken privat eller offentlig. Vi anbefaler at du tar kontakt med din kommune før du evnt. legger ned en ny tank.
Det finnes dessverre ingen støtteordninger for konvertering til biofyringsolje. Forklaringen på dette er at staten ikke kan støtte motstridene, altså fjerne oljetanken og beholde oljetanken.
Man kan ikke bruke biofyringsolje på en parafinbrenner! Men har du en type pottebrenner som kan bruke fyringsolje i dag så kan den sannsynligvis også bruke biofyringsolje, sjekk dette med leverandøren.
Bioparafin finnes, men om den blir å få kjøpt det vet vi ikke ennå. Sannsynligvis så vil det bestemmes ut i fra etterspørselen. Vi oppdaterer så fort vi vet noe, men foreløpig så kan vi ikke tilby dette.

Hvor lang holdbarhetstid er det på biofyringsoljen?

Holdbarhet er avhengig av hvordan den oppbevares. Mørkt og kjølig gir lengre holdbarhet enn lyst og varmt. Rundt et år er normal lagringstid.

Hvordan er prisen på biofyringsolje kontra fossil olje?

dag er prisen på biofyringsolje den samme som prisen på fossilt brensel.

Må jeg vaske tanken før jeg fyller på biofyringsolje?

Nei, det må du ikke. Men vi anbefaler at den fyres helt tom og renses. Som beskrevet over, biofyr har løsende egenskaper på gamle avleiringer og dette kan stoppe til filteret. Det må da være tilgang til mannlokket på tanken.

Hvilke regler gjelder for tank som inneholder biofyringsolje?

Er tanken renset og inneholder kun biofyringsolje går den ikke lengre under forskriftene om oppbevaring av fossil olje.

Staten/kommunene sier jeg må fjerne tanken. Må jeg da søke om jeg heller skal bruke den til biofyringsolje?

Nei du behøver ikke å søke. Du trenger ikke å fjerne tanken så fremt den ikke er så gammel og dårlig at det er fare for forurensing. Husk at du som tankeier er ansvarlig for at tanken er tett.

Kan jeg blande biofyringsolje og fossil olje?

Ja, noen få liter kan du blande.